Количката е празна!

Инвертор Huawei -SUN 2000-5KTL-M1 трифазен

Арт No: 5KTL-M1
Цена: 2440 лв. Стара цена: 2679 лв.
- 8 %

Гаранция: 10 години

Захранване: Трифазно
продукта се предлага на Брой
10г гаранция

Huawei -SUN 2000-5KTL-M1 за управление на фотоволтаична система

ХАРАКЕРИСТИКИ

Европейска ефективност  - 97,5%
Максимално входящо напрежение - 1100 V
Максимален входящ ток (на едно проследяване на точката за максимална мощност) 11A
Номинална изходяща мощност  5000W

Номинален изходен ток 7.6 А
Максимален изходен ток 8,5 А
Тегло - 17кг
Шум 29DB
Работна температура  От -25°C до +60°C (намалява при температури над +45°C)
Топология - без трансформатор
Минимален брой оптимизатори за стринг - 6
Максимален брой оптимизатори за стринг- 50
Максимална мощност на постоянен ток за стринг  10,000 W

 инвертор Huawei -SUN 2000-5KTL-M1 Може да се свързва и управлява чрез  мобилният телефон,  катое свързан директно към SUN2000, видимото разстояние
между SUN2000 и мобилен телефон трябва да бъде по-малко от 3 м при използване
на вградена антена и по-малко от 50 м при използване на външна антена за да се
гарантира качество на комуникацията между приложението и SUN2000. Тези
разстояния са само за справка и могат да варират в зависимост от мобилните
телефони и условията на екраниране.
Когато свързвате SUN2000 към безжична мрежа чрез рутер, уверете се, че мобилният
телефон и SUN2000 са в обхвата на безжичната мрежа на рутера, а SUN2000 е
свързана към рутера.
Рутерът поддържа WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz) и WLAN сигналът стига до
SUN2000.